Att möta barn i samspelssvårigheter och barn inom autismspektrumtillstånd i förskolan, baskurs

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om samspel och lärande för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö i förskola

 • 18
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Jönköping, ABF, Västra Storgatan 12
 • 28
  onsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Jönköping, ABF, Västra Storgatan 12
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 161034
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en blandning av föreläsningar, filmer, erfarenhetsutbyte i mindre grupper samt tid för reflektion och utvärdering:

Hur kan man stärka det positiva samspelet mellan vuxna och barn och mellan barn och barn?
Hur kan man som vuxen förstå barns beteenden, samt hitta strategier?
Hur kan man skapa förutsättningar för en meningsfull och utvecklande miljö för barn?

En arbetsuppgift ingår mellan de 2 kursdagarna.

Medverkande

Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507
Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89

Målgruppsbeskrivning

Grundkursen vänder sig till förskolepersonal och förskolechefer.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper och förståelse för barn i samspelssvårigheter för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö i förskolan.

Mål

 Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar barns svårigheter med samspel och kommunikation.
- Grundläggande kunskap för att uppmärksamma barnets behov.
- Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande.
- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.
- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektiv och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskola

Teman

Samspel och kommunikation

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat torsdag 31 maj 2018 Granskat fredag 21 september 2018
Tillbaka till toppen