Att möta barn i samspelssvårigheter i förskolan

Att möta barn i samspelssvårigheter i förskolan.

 • 06
  onsdag
  oktober 2021
  13.00 - 16.30 Via Zoom
 • 26
  tisdag
  oktober 2021
  13.00 - 16.30 Via Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 289615
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet utgår från barnrättsperspektivet och kopplas till skollag och läroplan. Innehåll:

-  Grundläggande kunskap för att uppmärksamma barnets behov och förutsättningar.

- Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande.

- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

Webbinariet innehåller föreläsningar som varvas med erfarenhetsutbyte i grupper.

Medverkande

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar i förskola och möter barn i samspelssvårigheter i ditt dagliga arbete.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper och förståelse för barn i samspelssvårigheter för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö i förskolan.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar samspelssvårigheter i förskolan.

- Grundläggande kunskap för att uppmärksamma barnets behov och förutsättningar.

- Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande.

- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Kursen genomförs via Zoom. Varje deltagare behöver tillgång till en egen enhet.Publicerat söndag 19 september 2021