Att möta barn i samspelssvårigheter i förskolan, baskurs

En kurs på basnivå som utgår från modern utvecklingspsykologi samt teorier om samspel och lärande.

 • 15
  torsdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 15
  tisdag
  maj 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 140309
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en blandning av föreläsningar, filmer, erfarenhetsutbyte i mindre grupper samt tid för reflektion och utvärdering:

Hur kan man stärka det positiva samspelet mellan vuxna och barn och mellan barn och barn?

Hur kan man som vuxen förstå barns beteenden, samt hitta strategier?

Hur kan man skapa förutsättningar för en meningsfull och utvecklande miljö för barn?

En arbetsuppgift ingår mellan de 2 kursdagarna.

Medverkande

Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507

Målgruppsbeskrivning

Baskursen vänder sig till förskolepersonal och förskolechef.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om samspel och lärande för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö i förskola.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Kunskaper om vad som kännetecknar barns svårigheter med samspel och kommunikation.

- Grundläggande kunskap för att uppmärksamma barnets behov.

- Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande.

- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig lärmiljön - pedagogiskt, socialt och fysiskt genom anpassningar och stöd.

- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektiv och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskola

Teman

Samspel och kommunikation

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. 
Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

 

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns Micro men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.

 Publicerat onsdag 8 november 2017 Granskat fredag 23 februari 2018