Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning

Kursen kommer ge grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Kursen genomförs som två halvdagar via digital plattform. 

 • 04
  onsdag
  november 2020
  08.15 - 12.00 Via Zoom
 • 19
  torsdag
  november 2020
  12.30 - 16.30 Via Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 246735
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Vi belyser omgivningens betydelse för delaktighet, aktivitet och lärande. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Kursen genomförs digitalt i form av två halvdagar med en mellanliggande arbetsuppgift. Dag 1 ligger på förmiddagen och dag 2 på eftermiddagen.

Medverkande

Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194
Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Torsten Ydén, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06

Målgruppsbeskrivning

Du som är ansvarig för eller arbetar i en pedagogiska verksamhet som möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Syfte

Deltagaren får kunskap om att anpassa lärmiljön och undervisningen för barn, elever och vuxna med synnedsättning.

Mål

Deltagaren har fått kunskap om hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för barn, elever och vuxna med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Publicerat fredag 25 september 2020