Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning

Grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning som innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

 • 11
  onsdag
  mars 2020
  09.30 - 16.00 Katrineholm, Best Western Hotell Statt, Storgatan 20
 • 02
  torsdag
  april 2020
  09.30 - 16.00 Katrineholm, Best Western Hotell Statt, Storgatan 20
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 226938
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Vi belyser omgivningens betydelse för delaktighet, aktivitet och lärande. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

Medverkande

Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Torsten Ydén, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06

Målgruppsbeskrivning

Du som är ansvarig för eller arbetar i en pedagogisk verksamhet som möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Syfte

Deltagaren får kunskap om att anpassa lärmiljön och undervisningen för barn, elever och vuxna med synnedsättning

Mål

Deltagaren har fått kunskap om hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för barn, elever och vuxna med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Torsten Ydén, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Lärandestrategier

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 17 januari 2020 Granskat fredag 21 februari 2020