Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning

Grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning som innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

 • 14
  torsdag
  november 2019
  09.30 - 16.00 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cajsa Warg, Mellringevägen 102
 • 04
  onsdag
  december 2019
  09.30 - 16.00 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cajsa Warg, Mellringevägen 102
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 208569
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Vi belyser omgivningens betydelse för delaktighet, aktivitet och lärande. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

Innehåll:

 • Ögat och synsystemet
 • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
 • Arbetsmetoder
 • Praktiska övningar
 • Erfarenhetsutbyte

Mellan de två kursdagarna får deltagarna en arbetsuppgift att göra. Denna tas sedan upp till diskussion vid dag två.

Kursen går även den 14 november och 4 december.

Medverkande

Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194
Torsten Ydén, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06

Målgruppsbeskrivning

Du som är ansvarig för eller arbetar i en pedagogisk verksamhet som möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Syfte

Du som deltagare får grundläggande kunskap om konsekvenser av en synnedsättning och hur du kan anpassa lärmiljön och göra undervisningen tillgänglig.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • Synnedsättning och vilka pedagogiska konsekvenser det innebär
 • Bemötande av barn, elever och vuxenstuderande som har en synnedsättning
 • Hur du kan anpassa och skapa en tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Torsten Ydén, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06
Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029
Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Lärandestrategier

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 10 juni 2019 Granskat måndag 15 juli 2019