Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning

Grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning som innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

 • 27
  torsdag
  september 2018
  09.30 - 16.00 Falun, First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11
  https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/falun/first-hotel-grand/konferens--moten/
 • 17
  onsdag
  oktober 2018
  09.30 - 16.00 Falun, First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11
  https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/falun/first-hotel-grand/konferens--moten/
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 157045
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning och innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Vi belyser omgivningens betydelse för delaktighet, aktivitet och lärande. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

Innehåll:

 • Ögat och synsystemet
 • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
 • Arbetsmetoder
 • Praktiska övningar
 • Erfarenhetsutbyte

Mellan de två kursdagarna får deltagarna en arbetsuppgift att göra. Denna tas sedan upp till diskussion vid dag två.

 

Kursen går även i Katrineholm och Örebro.

Medverkande

Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06

Målgruppsbeskrivning

Personal som inom sin pedagogiska verksamhet möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Syfte

Du som deltagare får grundläggande kunskap om konsekvenser av en synnedsättning och hur du kan anpassa lärmiljön och göra undervisningen tillgänglig.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • Synnedsättning och vilka pedagogiska konsekvenser det innebär
 • Bemötande av barn, elever och vuxenstuderande som har en synnedsättning
 • Hur du kan anpassa och skapa en tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Lärandestrategier

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat torsdag 13 september 2018