Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

 • 24
  torsdag
  september 2020
  09.00 - 16.00 Skellefteå, Scandic Hotel, Kanalgatan 75
 • 04
  onsdag
  november 2020
  09.00 - 16.00 Skellefteå, Scandic Hotel, Kanalgatan 75
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 232777
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

 • Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
 • Dator och läsplatta som stöd
 • Erfarenhetsutbyte

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

Medverkande

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Ingela Söderberg, ingela.soderberg@spsm.se, 0104735609
Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar som pedagog för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning. Du som är assistent eller resurs för barn/elev med synnedsättning är välkommen tillsammans med ansvarig pedagog.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap i att anpassa lärmiljön för barn, elev eller vuxenstuderande med synnedsättning och även att skapa delaktighet i den verksamhet de befinner sig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar i lärmiljön för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Publicerat söndag 7 juni 2020