Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

 • 16
  onsdag
  september 2020
  09.30 - 16.00 Luleå, Villgot Bryggeriet, Västra Varvsgatan 1
 • 22
  torsdag
  oktober 2020
  09.30 - 16.00 Luleå, Villgot Bryggeriet, Västra Varvsgatan 1
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 232782
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

 • Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
 • Dator och läsplatta som stöd
 • Erfarenhetsutbyte

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

Medverkande

Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar som pedagog för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning. Du som är assistent eller resurs för barn/elev med synnedsättning är välkommen tillsammans med ansvarig pedagog.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap i att anpassa lärmiljön för barn, elev eller vuxenstuderande med synnedsättning och även att skapa delaktighet i den verksamhet de befinner sig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar i lärmiljön för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Publicerat söndag 7 juni 2020