Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning, synkurs

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

 • 26
  onsdag
  februari 2020
  09.30 - 16.00 Härnösand, Specialpedagogiska skolmyndigheten, BraillesalenNybrogatan 14 C
 • 07
  tisdag
  april 2020
  09.30 - 16.00 Härnösand, Specialpedagogiska skolmyndigheten, BraillesalenNybrogatan 14 C
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 225770
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

 • Erfarenhetsutbyte
 • Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
 • Dator och läsplatta som stöd

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

Medverkande

Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572
Christina Näs, christina.nas@spsm.se, 010-4735547

Målgruppsbeskrivning

Kursen erbjuds för dig som arbetar som pedagog med barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning. Du som är assistent eller resurs för barn/elev med synnedsättning är välkommen tillsammans med ansvarig pedagog

Syfte

Att deltagarna genom sin kunskap kan anpassa lärmiljön för barn/elev och vuxenstuderande med synnedsättning och också skapa delaktighet i den verksamhet de befinner sig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar i lärmiljön för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572
Christina Näs, christina.nas@spsm.se, 010-4735547

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 17 december 2019 Granskat fredag 21 februari 2020