Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning, synkurs

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

 • 25
  onsdag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Umeå, Dag 1 25/9 Folkets hus Skolgatan 59 Umeå, lokal Balder. Dag 2 23/10 Nolia idrottscenter, Signalvägen 3 Umeå, lokal Målet/Piruetten
 • 23
  onsdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Umeå, Dag 1 25/9 Folkets hus Skolgatan 59 Umeå, lokal Balder. Dag 2 23/10 Nolia idrottscenter, Signalvägen 3 Umeå, lokal Målet/Piruetten
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 207872
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

 Erfarenhetsutbyte

- Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

- Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning

- Dator och läsplatta som stöd

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

Medverkande

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Carina Elo, carina.elo@spsm.se, 0104735355

Målgruppsbeskrivning

Kursen erbjuds för dig som arbetar som pedagog med barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning. Du som är assistent eller resurs för barn/elev med synnedsättning är välkommen tillsammans med ansvarig pedagog.

Syfte

Att deltagarna genom sin kunskap kan göra barn/elev och vuxenstuderande med synnedsättning delaktig i den verksamhet de befinner sig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Carina Elo, carina.elo@spsm.se, 0104735355

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 17 maj 2019 Granskat måndag 24 juni 2019