Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning, synkurs

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.    

 • 19
  torsdag
  september 2019
  10.00 - 16.00 Luleå, Bryggeriet, Västra varvsgatan 1. Luleå, Festmust, Västra varvsgatan 1. Luleå
 • 15
  tisdag
  oktober 2019
  10.00 - 16.00 Luleå, Bryggeriet, Västra varvsgatan 1. Luleå, Festmust, Västra varvsgatan 1. Luleå
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 207906
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med arbetsuppgift däremellan.

- Erfarenhetsutbyte

- Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

- Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning

- Dator och pekplatta som stöd

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

Medverkande

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477
Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande som har en synnedsättning.

Syfte

Att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö där barnet, eleven eller den vuxenstuderande är delaktig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572
Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 29 maj 2019 Granskat torsdag 20 juni 2019