Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning, synkurs

 Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.    

 • 22
  tisdag
  oktober 2019
  09.00 - 15.30 Gävle, Lokal meddelas senare.
 • 20
  onsdag
  november 2019
  09.00 - 15.30 Gävle, Lokal meddelas senare.
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 208081
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med arbetsuppgift däremellan.

- Erfarenhetsutbyte

- Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

- Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning

- Dator och pekplatta som stöd

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

Medverkande

Mari Blomberg, Mari.Blomberg@spsm.se, 010-4735493
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Ingela Söderberg, ingela.wallstrom@spsm.se, 0104735609

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande som har en synnedsättning.

Syfte

Att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö där barnet, eleven eller den vuxenstuderande är delaktig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Ingela Söderberg, ingela.wallstrom@spsm.se, 0104735609
Mari Blomberg, Mari.Blomberg@spsm.se, 010-4735493

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö, Lärverktyg, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 22 maj 2019 Granskat tisdag 25 juni 2019