Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning (ej blindhet). Baskurs

Kursen avser att stödja deltagarna i att utveckla sin verksamhets tillgänglighet genom att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för målgruppen. En viktig del i kursen är erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

 • 19
  torsdag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Jönköping, Hotel Savoy, Brunnsgatan 13-15
 • 17
  torsdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Jönköping, Hotel Savoy, Brunnsgatan 13-15
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Aktivitets-ID: 208048
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två dagar med en mellanliggande arbetsuppgift där syftet är att pröva ny kunskap i den egna verksamheten. Innehållet består av föreläsningar, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte och har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser fokuserar på pedagogiska konsekvenser för elevers lärande, pedagogers arbete och skolan som organisation. Deltagarna bidrar med sina yrkeserfarenheter och vi ser gärna att 2-3 personer från samma verksamhet anmäler sig till samma kurs.

För dig som möter barn, elever och vuxenstuderande som läser eller kommer läsa punktskrift hänvisar vi till kurser på vår webbsida.

Medverkande

Niclas Ljungberg, niclas.ljungberg@spsm.se, 0104735044
Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561
Inger Axelsson, inger.axelzon@spsm.se, 010- 473 53 27

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal.

Barnskötare eller elevassistent är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig personal för utbildningen

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagare grundläggande kunskaper och förståelse för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning i olika grad.

- Förståelse för omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Niclas Ljungberg, niclas.ljungberg@spsm.se, 0104735044
Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561
Inger Axelsson, inger.axelzon@spsm.se, 010- 473 53 27

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning

Publicerat tisdag 21 maj 2019 Granskat tisdag 25 juni 2019