Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning, baskurs

Kursen vänder sig till dig som i din verksamhet möter barn, elever eller vuxenstuderande med måttlig till svår synnedsättning, ej blindhet. 

 • 25
  tisdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Jönköping, ABF, Västra Storgatan 12
 • 25
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Jönköping, ABF, Västra Storgatan 12
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 160916
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två dagar med en mellanliggande arbetsuppgift där syftet är att pröva ny kunskap i den egna verksamheten. Innehållet består av föreläsningar, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte och har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.    

SPSM:s kurser fokuserar på pedagogiska konsekvenser för elevers lärande, pedagogers arbete och skolan som organisation. Deltagarna bidrar med sina yrkeserfarenheter och vi ser gärna att 2-3 personer från samma verksamhet anmäler sig till samma kurs.

För dig som möter barn, elever och vuxenstuderande som läser eller kommer läsa punktskrift hänvisar vi till kurser på vår webbsida.

SPSM ger liknande kurs på andra orter. Kursen ges även som nätbaserad kurs utan fysiska träffar.     

Medverkande

Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561
Niclas Ljungberg, niclas.ljungberg@spsm.se, 0104735044

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal och elevhälsopersonal inom förskola, grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som arbetar med barn, elever och vuxenstuderande som har synnedsättning.

För dig som möter barn, elever och vuxenstuderande som läser eller kommer att läsa punktskrift hänvisar vi till andra kurser som erbjuds från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Liknande kurs som denna "Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning", ges också på andra orter. Kursen ges också som nätbaserad kurs.

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagare grundläggande kunskaper och förståelse för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning i olika grad.
- Förståelse för omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande.
- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.
- Kännedom om samhällets stöd.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Annan pedagogisk verksamhet

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

 Publicerat tisdag 29 maj 2018 Granskat tisdag 7 augusti 2018