Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning, baskurs

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

 • 18
  tisdag
  september 2018
  09.30 - 16.00 Gävle, Teknikparken, Nobelvägen 2 Vilhelminasalen804 67 Gävle
 • 16
  tisdag
  oktober 2018
  09.30 - 16.00 Gävle, Teknikparken, Nobelvägen 2 Vilhelminasalen804 67 Gävle
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 165407
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med arbetsuppgift däremellan.

- Erfarenhetsutbyte

- Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

- Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning

- Dator och pekplatta som stöd

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

 

Medverkande

Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Mari Blomberg, Mari.Blomberg@spsm.se, 010-4735493
Ingela Wallström, ingela.wallstrom@spsm.se, 0104735609

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande som har en synnedsättning.

Syfte

Att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö där barnet, eleven eller den vuxenstuderande är delaktig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Ingela Wallström, ingela.wallstrom@spsm.se, 0104735609
Mari Blomberg, Mari.Blomberg@spsm.se, 010-4735493

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö, Läromedel, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 24 april 2018 Granskat onsdag 20 juni 2018