Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning

 • 22
  tisdag
  september 2020
  09.00 - 15.30 Gävle, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Bobergsgatan 3, Gävle
 • 20
  tisdag
  oktober 2020
  09.00 - 15.30 Gävle, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Bobergsgatan 3, Gävle
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 229964
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med arbetsuppgift däremellan.

 • Erfarenhetsutbyte
 • Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
 • Dator och pekplatta som stöd

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

Medverkande

Mari Blomberg, Mari.Blomberg@spsm.se, 010-4735493
Ingela Söderberg, ingela.soderberg@spsm.se, 0104735609
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande som har en synnedsättning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Syfte

Att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö där barnet, eleven eller den vuxenstuderande är delaktig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ingela Söderberg, ingela.soderberg@spsm.se, 0104735609
Mari Blomberg, Mari.Blomberg@spsm.se, 010-4735493

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 1 juni 2020