Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning, baskurs

En kurs på basnivå som vänder sig till pedagogisk personal och elevhälsopersonal i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Kursen omfattar två fysiska kursdagar och en arbetsuppgift motsvarande en dag.

 • 08
  tisdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.30 Jönköping, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
 • 05
  tisdag
  november 2019
  09.00 - 16.30 Jönköping, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Aktivitets-ID: 208088
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som deltagare får du möjlighet att ta till dig grundläggande kunskaper, förståelse och medvetenhet om hur man skapar en tillgänglig utbildning för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

Kursen genomförs i samverkan med hörselhabiliteringen i Region Jönköpings län, samt kommunala  specialpedagoger med inriktning hörsel.

 

Kursdeltagarna bidrar med erfarenheter från sina verksamheter i gruppdiskussioner. Arbetsuppgift mellan kurstillfällena ingår, tidsåtgången för uppgifterna kan beräknas till cirka en arbetsdag.

Kursen innehåller följande moment:

- Information om SPSM, hörselverksamheten och Vänerskolan.

- Tillgänglig utbildning ur fysiska, pedagogiska och sociala perspektiv

- Om örats anatomi, hörsel och hörselnedsättningar

- Prova på-stationer

- Språkutveckling vid hörselnedsättning

- Psykosociala aspekter av hörselnedsättning

- Gruppsamtal

Medverkande

Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344

Målgruppsbeskrivning

Personal inom elevhälsa, pedagoger inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper och förståelse för att skapa en tillgänglig utbildning för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskaper om hörselnedsättningens pedagogiska konsekvenser.

- Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande.

- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

- Kännedom om samhällets stöd.

- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektivet och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna

Publicerat måndag 27 maj 2019 Granskat onsdag 26 juni 2019