Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning, baskurs

En kurs på basnivå som vänder sig till pedagogisk personal och elevhälsopersonal i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Kursen omfattar två fysiska kursdagar och en arbetsuppgift motsvarande en dag.

 • 02
  onsdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.15 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 07
  torsdag
  november 2019
  09.00 - 16.15 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Aktivitets-ID: 208092
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som deltagare får du möjlighet att ta till dig grundläggande kunskaper, förståelse och medvetenhet om hur man skapar en tillgänglig utbildning för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

Kursen genomförs i samverkan med hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen.

 

Kursdeltagarna bidrar med erfarenheter från sina verksamheter i gruppdiskussioner. Arbetsuppgift mellan kurstillfällerna ingår, tidsåtgången för uppgifterna kan beräknas till cirka en arbetsdag.

Kursen innehåller följande moment:

- Information om SPSM, hörselverksamheten och Vänerskolan.

- Tillgänglig utbildning ur fysiska, pedagogiska och sociala perspektiv

- Om örats anatomi, hörsel och hörselnedsättningar

- Prova på-stationer

- Språkutveckling vid hörselnedsättning

- Psykosociala aspekter av hörselnedsättning

- Gruppsamtal

Medverkande

Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344

Målgruppsbeskrivning

Personal inom elevhälsa, pedagoger inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper och förståelse för att skapa en tillgänglig utbildning för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskaper om hörselnedsättningens pedagogiska konsekvenser.

- Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande.

- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

- Kännedom om samhällets stöd.

- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektivet och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Praktiskt-estetiskt

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat måndag 27 maj 2019 Granskat tisdag 18 juni 2019