Hoppa till innehåll

Att främja svenskt teckenspråk i förskolan

Webbinarie som inspirerar till att arbeta för att ge barn tillgång till svenskt teckenspråk i förskolan.

 • 01
  tisdag
  juni 2021
  09.00 - 12.30
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 273153
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

På webbinariet får du inspiration för att utveckla den teckenspråkiga miljön i förskolan genom att ta del av Lina Jerpös föreläsning om att främja svenskt teckenspråk i förskolan.

Du kommer också få möta förskollärare från förskolan LärKan i Borås stad som berättar om hur de arbetar för att främja en tal- och teckenspråkig miljö.

Det ges även möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter i mindre digitala samtalsrum.

Medverkande

Charlotta Eriksson Sjölander, charlotta.sjolander@spsm.se, 010-4735272
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 0104735435
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar i förskolan eller stödjer förskolor som har barn som:

- talar svenskt teckenspråk eller

- barn som har behov av att utveckla svenskt teckenspråk

Förkunskaper

Inga

Syfte

Syftet med tematräffen är att få ökad kunskap om barns rätt till svenskt teckenspråk i förskolan, hur teckenspråket kan främjas och att deltagare får inspiration för att utveckla den teckenspråkiga miljön i förskolan.

Mål

Målet är att du som deltagare får kunskap om barns rätt till svenskt teckenspråk enligt Lpfö18 och får ökade teoretiska och praktiska kunskaper om hur teckenspråket kan främjas för barn i förskola.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 0104735435
Charlotta Eriksson Sjölander, charlotta.sjolander@spsm.se, 010-4735272

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Övrigt

Föreläsare: Lina Jerpö, Specialpedagogiska skolmyndighetens samordnare i tvåspråkighet,
samt förskollärare från förskolan LärKan Borås stad.Publicerat fredag 16 april 2021