Hoppa till innehåll

Att främja skolnärvaro

Korta föreläsningar och erfarenhetsutbyte kring hur skolor och centrala stödfunktioner kan organiseras och arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande för en ökad skolnärvaro.

 • 16
  fredag
  oktober 2020
  08.30 - 15.30 Digital tematräff
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 242440
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen fokuserar på förebyggande, främjande och åtgärdande arbete för att främja skolnärvaro med utgångspunkt från ett barnrättsperspektiv.

 • Nulägesbeskrivning utifrån statliga rapporter och utredningar
 • Verksamhetsbeskrivningar utifrån framgångsfaktorer
 • Kartläggningsarbete utifrån elevens röst
 • Socialpsykologiska risk och skyddsfaktorer
 • Forskning och framgångsfaktorer
 • Barnrätt
 • Erfarenhetsutbyte

Tematräffen innehåller korta föreläsningar och erfarenhetsutbyte utifrån ovanstående fördjupningsområden.

Medverkande

Camilla Widén, camilla.widen@spsm.se,
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till dig inom skolväsendet som vill utveckla arbetet kring att främja närvaro och motverka och förebygga problematisk skolfrånvaro.

Syfte

Syftet är att deltagarna ska få en grundläggande kompetens kring att förebygga och främja skolnärvaro och på ett bättre sätt kunna möta elevers behov.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare en grundläggande kunskap om hur ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete kring att främja närvaro kan se ut och något nytt verktyg att använda i arbetet.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696
Camilla Widén, camilla.widen@spsm.se

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet, Tillgänglighet

Publicerat måndag 29 juni 2020