Hoppa till innehåll

Att främja närvaro och förebygga frånvaro

Hur skolan kan arbeta systematiskt och relationellt för att främja närvaro.

 • 01
  tisdag
  december 2020
  10.00 - 14.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 253796
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Rådgivare från SPSM ger en bild av vad forskning och rapporter säger om området. Vad vet vi om bakgrund och orsaker till frånvaro? Vad har visat sig vara framgångsfaktorer i det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet? Hur skapas systematik i arbetet?

Medverkar gör också Christin Appel från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som har lång erfarenhet inom området. Hon ger bland annat exempel på framgångsfaktorer i arbetet.

Som deltagare får du också möjlighet att ringa in och klargöra utvecklingsområden för det fortsatta arbetet i din egen verksamhet. Exempel på frågeställningar som diskuteras i mindre grupper.

 • Hur kan vi arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande?
 • Hur skapas ett systematiskt arbete?
 • Vilka är är utvecklingsområdena i vår verksamhet?

Dagen innehåller även möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare.

 

Medverkande

Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Målgruppsbeskrivning

Huvudman, rektor, elevhälsa och lärare som behöver samverka för att på ett systematiskt och relationellt sätt främja närvaro och få elever med problematisk frånvaro tillbaka till skolan.

Syfte

Syftet är att skapa dialog kring och ge exempel på hur skolan kan arbeta systematiskt och relationellt med att främja närvaro.

Mål

Målet är att deltagarna ska få en grundläggande kompetens kring att främja skolnärvaro, förebygga frånvaro och på ett bättre sätt kunna möta elevers behov.

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Tillgänglighet

Övrigt

Vi kommer att ha en lunchpaus mellan 12.00-13.00Publicerat tisdag 1 december 2020