Att främja närvaro – systematiskt arbete för skolhuvudmän

Att som skolhuvudman utveckla arbetet med att systematiskt främja skolnärvaro.

 • 23
  torsdag
  september 2021
  12.00 - 13.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman
 • Aktivitets-ID: 286717
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Att främja närvaro är en av de viktigaste områdena i dagens skola för att eleverna ska nå utbildningens mål och inte riskera att hamna i utanförskap och arbetslöshet längre fram. Hur kan man tidigt identifiera risker för frånvaro och arbeta förebyggande, åtgärdande och närvarofrämjande?

Vilka riskfaktorer finns för frånvaro? Vad är framgångsfaktorer i det närvarofrämjande arbetet?

Hur skapas systematik i arbetet?

Kort presentation av SPSM:s samverkanskontor.

Malin Gren Landell Vikten av närvaro, att arbeta systematiskt utifrån forskning och data.

Anders Roxström, Vaxholms kommun, Att samverka kring komplex skolfrånvaro- systematiskt arbete och samverkansstrukturer  inom kommunen.

Erfarenhetsutbyte och dialog i breakout rooms.

Rådgivare på SPSM ger sin bild och informerar om det fortsatta stöd som kan ges i form av dialogwebbinarium och kartläggningsmaterial.

Medverkande

Åsa Rosander Greholt, asa.rosander-greholt@spsm.se, 010-4735014
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271
Erika Bergman, erika.bergman@spsm.se,
Anna Swärd, anna.sward@spsm.se, 010-473 56 35
Monika Vigetun, monika.vigetun@spsm.se, 010-4735456

Målgruppsbeskrivning

Huvudman som vill utveckla det systematiska arbetet med att främja skolnärvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro.

Syfte

Syftet med webbinariet är att huvudmän får inspiration och ökad kompetens inom området för att på ett systematiskt sätt kunna arbeta vidare med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro.

 

Mål

Ökad kunskap om hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro.

Information om möjligheten att ta del av fortsatta insatser från SPSM via föreläsning och kartläggningsmaterial.

 

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Övrigt

Medverkande är även Malin Gren Landell och Anders Roxström, Vaxholms kommun.Publicerat torsdag 16 september 2021