Hoppa till innehåll

Att förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro

Tematräff där deltagarna får kunskaper och erfarenhetsutbyte när det gäller problematisk skolfrånvaro och hur skolor kan arbeta för att förebygga och främja skolnärvaro.

 • 07
  tisdag
  maj 2019
  09.00 - 15.00 Arvika, Näringslivscentrum, Hörsalen, Strandvägen 2
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 196689
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursdagen innehåller föreläsningar varvat med erfarenhetsutbyte och dialog. Gästföreläsare är Sara Lindal projektledare för 3-årigt skolnärvaroprojekt i Karlstad. Närvaroteamet i detta projekt delar med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer. Gästföreläsare Krysmyntha Sjödin en av författarna till den nyutkomna boken Saknad i skolan. Hon beskriver en framgångsrik modell i arbetet med att främja skolnärvaro. Under dagen kommer det finnas tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Medverkande

Marie Liljenbrand Skog, marie.liljenbrand-skog@spsm.se, 010473 51 65
Agneta Hell, agneta.hell@spsm.se, 010-473 55 08
Agneta Delin, agneta.delin@spsm.se, 010-4736645

Målgruppsbeskrivning

Utifrån tillägget i skollagen har rektor det yttersta ansvaret för att utreda orsaker och ansvara för att skolan arbetar för att aktivt förebygga skolfrånvaro. Huvudman, rektor, elevhälsa och lärare behöver samverka för att på ett systematiskt och relationellt sätt främja närvaro och få elever med problematisk frånvaro tillbaka till skolan.

Syfte

Deltagarna får ta del av lärande exempel, forskning och beprövad erfarenhet när det gäller att främja skolnärvaron. Möjlighet kommer även att ges till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna och gästföreläsare.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskap om:

- hur skolor kan arbeta för att förebygga och främja skolnärvaro.

- framgångsfaktorer i systematiska arbetet gällande skolnärvaro.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Agneta Hell, agneta.hell@spsm.se, 010-473 55 08
Agneta Delin, agneta.delin@spsm.se, 010-4736645
Marie Liljenbrand Skog, marie.liljenbrand-skog@spsm.se, 010473 51 65

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 11 mars 2019 Granskat onsdag 24 april 2019