Hoppa till innehåll

Att förebygga frånvaro och främja närvaro

Problematisk skolfrånvaro och hur skolan kan arbeta systematiskt och relationellt för att främja närvaro.

 • 03
  torsdag
  oktober 2019
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 208676
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Temadagen innehåller föreläsningar varvat med erfarenhetsutbyte och dialog.

Rådgivare från SPSM gör en sammanfattande inledning av vad vi i nuläget vet om bakgrund och orsaker till frånvaro. Vilka är riskfaktorerna? Och vad har visat sig vara framgångsfaktorer i det åtgärdande, förebyggande och främjande arbetet?

Gästföreläsare delger erfarenheter och lärande exempel på hur skolan kan kan arbeta med att främja närvaro samt förebyggande och åtgärda frånvaro.

Deltagarna får utifrån givna frågeställningar diskutera relevanta frågeställningar som exempelvis, hur arbetar ni systematiskt med att hantera frånvaro och främja närvaro på på er skola?

 • Hur ser det åtgärdande, förebyggande och främjande arbetet ut?
 • Vad fungerar bra?
 • Vad är utvecklingsområden?

Medverkande

Pia Rehn Bergander, pia.rehn@spsm.se, 0104735309
Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271

Målgruppsbeskrivning

Huvudman, rektor, elevhälsa och lärare som behöver samverka för att på ett systematiskt och relationellt sätt främja närvaro och få elever med problematisk frånvaro tillbaka till skolan.

Syfte

Deltagaren får ta del av beprövad erfarenhet och lärande exempel på hur skolan kan arbeta med att främja närvaro på ett systematiskt och relationellt sätt, samt hur man kan arbeta med att få tillbaka elever med lång skolfrånvaro. Det ges möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare, rådgivare och gästföreläsare.

Mål

Att skapa dialog kring och ge exempel på hur skolan kan arbeta systematiskt och relationellt med att främja närvaro.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271
Pia Rehn Bergander, pia.rehn@spsm.se, 0104735309

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 4 juni 2019 Granskat måndag 15 juli 2019