Att arbeta övergripande med språkstörning i förskolan

Som deltagare får du diskutera olika aspekter och konsekvenser av språkstörning och hur du kan stödja undervisningen.

 • 04
  måndag
  september 2023
  -
  15
  söndag
  oktober 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 354966
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och vi kopplar till skollag och läroplan. Kursen sker digitalt och innehållet varvas med filmer, litteratur, uppgifter i kursforum samt digitala samtalsgrupper där du får diskutera olika frågeställningar. 

 Innehåll:

 • Typisk språkutveckling och avvikelser, flerspråkighet och konsekvenser för lärandet utifrån barnets egna förutsättningar
 • Barnet och omgivningen i lärandesituationen
 • Att undervisa och möta barn med språkstörning
 • Fysisk lärmiljö
 • Samtal och kommunikation
 • Språkutvecklande arbetssätt

Kursen varar i sex veckor och beräknas ta cirka fem timmar i veckan. Kursen är helt digital utan fysiska eller digitala möten och allt material finns på kursplatsen.

Medverkande

Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Marie Nilsson, marie.nilsson1@spsm.se, 070-4577677
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Helene Hjert, helene.hjert@spsm.se, 0730933246

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar som övergripande specialpedagog och handleder förskollärare i förskolan.

Syfte

Kursen ska ge specialpedagoger som arbetar i övergripande elevhälsa utvecklad kompetens om språkstörning och de pedagogiska utmaningar det innebär.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • språkstörning och angränsande kognitiva funktioner
 • kartläggning utifrån funktionsförmåga och omgivningsfaktorer
 • hur funktionsförmåga och omgivningsfaktorer påverkar lärandet
 • pedagogiska strategier

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

FörskolaPublicerat fredag 26 maj 2023