Att arbeta övergripande med språkstörning i förskola och skola. En baskurs - inriktning Specialpedagoger

Kursen ger specialpedagoger som arbetar i övergripande elevhälsa grundläggande kompetens om språkstörning och de pedagogiska utmaningar det innebär, för att handleda annan personal.

 • 08
  måndag
  november 2021
  -
  19
  söndag
  december 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 278802
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen sker digitalt och innehållet varvas med filmer, litteratur, uppgifter i kursforum samt digitala samtalsgrupper där du får diskutera olika frågeställningar. Materialet utgår till stor del från SPSM:s Studiepaket språkstörning.

Innehåll:

 • Typisk språkutveckling och avvikelser, flerspråkighet och konsekvenser för lärandet utifrån barnets   och elevens egna förutsättningar
 • Barnet, eleven och omgivningen i lärandesituationen
 • Att undervisa och möta barn och elever med språkstörning
 • Fysisk lärmiljö
 • Samtal och kommunikation
 • Språkutvecklande arbetssätt

I kursen tas ett tydligt barnrättsperspektiv.

 

Medverkande

Maria Wetterdal, maria.wetterdal@spsm.se, 0703659920
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 010-473 54 62

Målgruppsbeskrivning

Övergripande specialpedagoger som handleder förskole- och skolpersonal.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • språkstörning och angränsande kognitiva funktioner
 • kartläggning utifrån funktionsförmåga och omgivningsfaktorer
 • hur funktionsförmåga och omgivningsfaktorer påverkar lärandet
 • pedagogiska strategier

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Specialskola

Teman

Lärandestrategier, Lärmiljö, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Övrigt

 

 Publicerat måndag 21 juni 2021