Att arbeta med extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö

Genom föreläsning och erfarenhetsutbyte får deltagarna möjlighet att utveckla sitt arbete med extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö.

 • 20
  tisdag
  november 2018
  13.00 - 16.00 Karlstad, Elite stadshotell, Festsalen, Kungsgatan 22
  https://www.elite.se/sv/konferens/karlstad/stadshotellet/
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 167593
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skolinspektionen beskriver i sin rapport "Skolans arbete med extra anpassningar" 2015:2217 olika områden som skolor behöver utveckla för att arbetet med extra anpassningar ska fungera. Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer att utgå ifrån de områden som rapporten visar.

Genom föreläsning och erfarenhetsutbyte får deltagarna möjlighet att inspireras i sitt utvecklingsarbete med extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö.

Det är fördelaktigt att delta i tematräffen som arbetslag, för att tillsammans ta del av innehållet och inspireras i arbetet med extra anpassningar.

Medverkande

Marie-Anne Angvén, marie-anne.angven@spsm.se, 010-4736647
Camilla Axelsson, camilla.axelsson@spsm.se, 010-4735531

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger och speciallärare

Syfte

Genom föreläsning och erfarenhetsutbyte får deltagarna möjlighet att utveckla sitt arbete med extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Deltagarna har kunskap om betydelsen av extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö. Deltagarna har tagit del av föreläsning och erfarenhetsutbyte gällande extra anpassningar som tillgodoser elevers olika behov.

Upplysningar om innehåll

Camilla Axelsson, camilla.axelsson@spsm.se, 010-4735531
Marie-Anne Angvén, marie-anne.angven@spsm.se, 010-4736647

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 28 maj 2018 Granskat måndag 24 september 2018
Tillbaka till toppen