Att arbeta med elever med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundsärskolan

Tvådagarskurs som har fokus på hur grundsärskolan kan arbeta för att skapa en god lärmiljö för nämnda elevgrupp.

 • 29
  onsdag
  mars 2017
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
 • 04
  torsdag
  maj 2017
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare Pedagog, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef
 • Aktivitets-ID: 106695
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen som är förlagd till två dagar vänder sig till personal som arbetar i grundsärskolans alla årskurser (även inriktning träningsskolan).

Innehållet i kursen kommer fokuseras kring hur verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer kan anpassas och utvecklas, för att möta elevgruppen och skapa goda förutsättningar för lärande.

Kursens innehåll kopplas till och utgår från rådande styrdokument.

Första kursdagen kommer att ha ett mer teoretiskt innehåll medan dag två har mer praktiknära fokus.

Mellan de båda gångerna ska kursdeltagarna genomföra en hemuppgift som sedan följs upp under dag två.

Medverkande

Linda Petersson, linda.petersson@spsm.se, 010-473 5402
Lisbeth Ahlqvist, lisbeth.ahlqvist@spsm.se, 010-4735396

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger och skolledare som arbetar inom grundsärskolan.

Syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla fler strategier för att skapa goda förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling för elevgruppen - detta sker dels genom möjlighet till erfarenhetsutbyte, reflektion, genomförande och uppföljning av hemuppgift samt föreläsningar.

Mål

Efter genomgången kurs har deltagarna mer kunskap om hur de kan anpassa den pedagogiska, sociala samt fysiska lärmiljön för att skapa goda förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling för elever i grundsärskolan inom NPF med särskilt fokus på autism.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Linda Petersson, linda.petersson@spsm.se, 010-473 5402
Lisbeth Ahlqvist, lisbeth.ahlqvist@spsm.se, 010-4735396

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Grundsärskola

Teman

Delaktighet, Inlärningsstilar, Lärmiljö, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se
http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår

Lunch på egen bekostnad.Publicerat måndag 30 januari 2017 Granskat torsdag 23 mars 2017