Att anpassa studiesituationen för vuxna med språkstörning

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om hur vuxenutbildningen kan arbeta med anpassningar av undervisningen i förhållande till språkstörning.

 • 08
  måndag
  oktober 2018
  13.00 - 17.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • 13
  tisdag
  november 2018
  13.00 - 17.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161789
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen kommer i huvudsak handla om språkstörningens pedagogiska konsekvenser samt anpassningar som kan göras i undervisningen för att göra lärmiljön tillgänglig.

Vi kommer att beröra:

 • Vad är språkstörning
 • Samvariation
 • Flerspråkighet
 • Generella och specifika anpassningar utifrån elevens behov
 • Digital lärmiljö
 • Bedömning
 • På vilket sätt kan SPSM vara ett stöd till vuxenutbildningen.

Kursen ges under två halvdagar.

Då arbetsformen är processinriktad ser vi gärna att flera från samma verksamhet deltar.

Allt material hämtar du som kursdeltagare själv på www.spsm.se.

Medverkande

Charlotte Furtenbach, charlotte.furtenbach@spsm.se, 0104735582
Jessica Magnusson, jessica.magnusson@spsm.se, 010-473 55 84

Målgruppsbeskrivning

Undervisande lärande inom vuxenutbildningen, specialpedagog/speciallärare. Det är en fördel att ni anmäler er gruppvis från samma verksamhet.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om

- pedagogiska konsekvenser av språkstörning

- på vilket sätt Specialpedagogiska skolmyndigheten kan vara ett stöd till      vuxenutbildningen i frågor som rör språkstörning.

- att anpassa och ge adekvat stöd i undervisningen.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Charlotte Furtenbach, charlotte.furtenbach@spsm.se, 0104735582
Jessica Magnusson, jessica.magnusson@spsm.se, 010-473 55 84

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat onsdag 19 september 2018