Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan, baskurs

I denna kurs arbetar vi med områdena ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd samt betyg och bedömning vid funktionsnedsättning.

 • 14
  onsdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 18
  onsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 140576
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En kurs på basnivå som vänder sig till lärare, elevhälsopersonal och skolledare som vill utveckla sin kunskap kring ett systematiskt kvalitetsarbete för att upptäcka elevers behov tidigt. Kursen kommer att lyfta samarbetet mellan ledning, elevhälsa och lärare med fokus på ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd samt betyg och bedömning vid funktionsnedsättning.

Kursdeltagarna bidrar med erfarenheter från sina verksamheter i gruppdiskussioner. Det kan vara en fördel om lärare, personal från elevhälsan och skolledare går kursen tillsammans. En arbetsuppgift mellan kurstillfällerna ingår. Tidsåtgången för uppgiften kan beräknas till cirka en arbetsdag.

Medverkande

Linda Sandell, linda.sandell@spsm.se, 010-4735031
Ann-Brith Eliasson Labraaten, ann-brith.labraaten@spsm.se, 010-4735294

Målgruppsbeskrivning

Målgruppen är skolledare, elevhälsopersonal och lärare.

Syfte

Som deltagare får du vägledning i arbetet med olika former av stödinsatser samt grundläggande kunskaper om bedömning och betygsättning vid funktionsnedsättning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Kunskap om innebörden i begreppen, ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

- Kunskap om innebörden av ett systematiskt kvalitetsarbete.

- Verktyg för att kunna påbörja ett utvecklingsarbete i den egna verksamheten.

- Kunskap om likvärdiga uttryckssätt vid bedömning.

- Kunskap om hur man kan tillämpa undantagsbestämmelsen vid betygsättning.

- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektivet och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning övergripande

Upplysningar om innehåll

Linda Sandell, linda.sandell@spsm.se, 010-4735031
Ann-Brith Eliasson Labraaten, ann-brith.labraaten@spsm.se, 010-4735294

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Specialskola

Teman

Betyg och bedömning, Delaktighet, Elevhälsa, Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat onsdag 8 november 2017 Granskat fredag 9 februari 2018