Anpassningar för ljus- och ljudmiljö för en tillgänglig lärmiljö

Tematräff om anpassningar för tillgängliga ljus- och ljudmiljöer.

 • 03
  torsdag
  maj 2018
  13.30 - 16.30 Linköping, Missionskyrkan, Ängen, Drottninggatan 22
  http://www.linkoping.missionskyrkan.se/konferens
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 151764
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen kommer att bestå av föreläsningar av rådgivare kring tillgänglig ljus- och ljudmiljö. Vi kommer att hänvisa till senaste forskningen och ställa ut litteratur, läromedel samt ett urval av material och hjälpmedel. 

Medverkande

Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 076-473 5357
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Målgruppsbeskrivning

Rektorer, förskolechefer, lärare, förskolelärare och specialpedagoger

Syfte

Du som deltagare får kunskap om anpassningar kring tillgänglig ljus- och ljudmiljö. 

Mål

Du som deltagare har kunskap om för hur en tillgänglig ljus- och ljudmiljö kan skapas

Upplysningar om innehåll

Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 076-473 5357
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 30 januari 2018 Granskat tisdag 17 april 2018