Anpassningar, betyg och bedömning för elever med hörselnedsättning

Vi går igenom och problematiserar anpassningar i undervisningen, anpassningar i bedömningssituationer och undantagsbestämmelsen samt hur du kan samarbeta kollegialt kring utformandet av anpassningar i undervisningen.

 • 05
  onsdag
  december 2018
  15.00 - 17.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 168976
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen kommer vi att arbeta med undantagsbestämmelsen, anpassningar i bedömningssituationer och hur du kan samarbeta kollegialt kring utformandet av anpassningar i undervisningen.

Frågor som kommer att diskuteras:

- Vilka anpassningar kan och får göras kopplat till de nationella proven för elever med hörselnedsättning?

- Hur kan jag som lärare argumentera för att få med mina kollegor på att göra de anpassningar som behövs?

Medverkande

Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408

Målgruppsbeskrivning

Lärare på högstadiet och gymnasiet.

Syfte

Syftet med tematräffen för dig som deltagare är att du ökar dina kunskaper om: undantagsbestämmelsen, anpassningar inför bedömningssituationer och hur du kan samarbeta kollegialt kring utformandet av anpassningar i undervisningen.

Mål

Att du som lärare har ökat dina kunskaper om anpassningar i bedömningssituationer och tillämpningen av undantagsbestämmelsen för elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 12 juni 2018 Granskat måndag 15 oktober 2018
Tillbaka till toppen