Specialpedagogik i förskolan

Deltagaren får möjlighet till information, diskussion och erfarenhetsutbyte kring vad som kännetecknar specialpedgogik i förskolan, en tillgänglig lärmiljö och en förskola av god kvalitet.

 • 29
  onsdag
  mars 2017
  14.00 - 16.30 Växjö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Insikten, Västra Esplanaden 9 A
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef
 • Aktivitets-ID: 106633
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Alla barn behöver stöd i sin utveckling, några behöver särskilt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Förskolan ska förbättra sitt arbete med att göra anpassningar av verksamheten när så behövs för att undanröja hinder för barn.

Tematräffen har föreläsningsinslag om vad som kännetecknar specialpedagogik, en tillgänglig lärmiljö och en god kvalitet, detta varvat med diskussion och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge grundläggande  kunskaper kring hur det specialpedagogiska stödet kan utformas för att ge alla barn rätt till en likvärdig utbildning.

SPSM:s kurser och tematräffar kännetecknas av ett specialpedagogiskt och relationellt perspektiv.

Medverkande

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, specialpedagog och förskolechef.

Syfte

Syftet är att deltagaren får möjlighet till information, diskussion och erfarenhetsutbyte kring vad som kännetecknar specialpedagogik i förskolan, en tillgänglig lärmiljö och en förskola av god kvalitet.

Mål

Deltagaren har ökade kunskaper om specialpedagogik och har verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn i förskolan.

Upplysningar om innehåll

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Förskola, Förskoleklass

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se
http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 31 januari 2017 Granskat torsdag 23 mars 2017