Hoppa till innehåll

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Nätbaserad baskurs som ger grundläggande kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, utifrån teori och praktik. Vad menas med kommunikation, egen- och helhetsperspektiv och omgivningens betydelse.

 • 05
  måndag
  oktober 2020
  -
  30
  fredag
  oktober 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 236972
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Är du intresserad av samspel och kommunikation mellan människor? Den nätbaserade baskursen vänder sig till dig som vill få kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Kursen beskriver AKK utifrån teori, praktik samt dokument som stödjer kommunikation.

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Vad menas med kommunikation och Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
 • Egenperspektiv. Att få inblick i en AKK-användares vardag.
 • Helhetsperspektiv. Att förstå AKK ur ett teoretiskt perspektiv och att förstå omgivningens betydelse.
 • Dokument som stöd i arbetet med AKK.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer, arbetsuppgifter och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Medverkande

Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga, verksamma inom alla skolformer.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och medvetenhet om allas rätt till fungerande kommunikation och AKK; utifrån teori, dokument, egna upplevelser och ett helhetsperspektiv.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • vad som menas med kommunikation och AKK
 • egen- och helhetsperspektiv på kommunikation samt omgivningens betydelse
 • dokument som ger stöd i arbetet och var du kan hämta ytterligare information

Upplysningar om innehåll

Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Samspel och kommunikation

Publicerat torsdag 24 september 2020