Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK i förskolan

AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation i praktiken i förskolan.

 • 22
  tisdag
  maj 2018
  13.30 - 16.30 Västerås, Aros Congress Center, Munkgatan 7
  https://www.acc.se/
  https://www.acc.se/om-acc/kontakt/hitta-hit/
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 153165
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten, logoped samt arbetsterapeut från Habiliteringscentrum informerar om vikten av en kommunikativ lärmiljö för alla. Under träffen kommer du som deltagare att få ta del av kommunikativa rättigheter, hur du praktiskt kan gå tillväga i din egen verksamhet samt ta del av andras erfarenheter. Rådgivare informerar om möjligheten att söka statligt bidrag för utvecklingsprojekt.

Medverkande

Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464
Tarja Kalnins, tarja.kalnins@spsm.se, 010-4735439

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, specialpedagog och förskolechef inom förskolan.

Syfte

Att du som deltagare får inspiration att utveckla en kommunikativ miljö.

Mål

Att du som deltagare har kunskap om allas rätt till kommunikation samt verktyg att arbeta med bilder och tecken i verksamheten.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464
Tarja Kalnins, tarja.kalnins@spsm.se, 010-4735439

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Samspel och kommunikation

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 8 februari 2018 Granskat tisdag 3 april 2018