Alternativ och kompletterande kommunikation - AKK, baskurs

I denna baskurs på 2 dagar om AKK går vi igenom olika kommunikationssätt, metodik, lärverktyg, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet.

 • 21
  onsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 12
  onsdag
  december 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 164826
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som deltagare får du möjlighet att ta till dig grundläggande kunskaper, förståelse och medvetenhet om AKK och hur man skapar en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med behov av kommunikationsstöd.

Vi lyfter även det flerspråkiga perspektivet. Förutom erfarenhetsutbyte i samverkan med kursdeltagarna, diskuterar vi hur man kan kartlägga kommunikationen samt kommunikativa rättigheter. Medverkar som kursledare gör även Britt Claesson, pedagog på DART, kommunikations- och dataresurscenter.

Kursen innehåller följande moment:

 • Kommunikativa rättigheter
 • Kommunikation, språk och tal
 • Barnet och elevens kommunikation
 • Att samtala med bilder
 • Att samtala med tecken
 • Att använda lärverktyg för kommunikation
 • Omgivningens betydelse

SPSM:s kurser fokuserar på pedagogiska konsekvenser för elevers lärande, pedagogers arbete och skolan som organisation. Deltagarna bidrar med sina yrkeserfarenheter, och vi ser gärna att 2-3 personer från samma verksamhet anmäler sig till kurser. Kursen är på 2 dagar. En uppgift med koppling till deltagarnas yrkesvardag genomförs mellan kursdagarna.

Medverkande

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Charlotta Sjölander, charlotta.sjolander@spsm.se, 010-4735272

Målgruppsbeskrivning

Personal inom elevhälsa och förskollärare och lärare i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning som möter barn, elever och vuxenstuderande i behov av kommunikationsstöd.  

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper och verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med behov av kommunikationsstöd - AKK.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskaper om att använda bilder, symboler, tecken och lärverktyg för kommunikation i alla sammanhang.
- Förståelse för omgivningens betydelsen för lärande och delaktighet.
- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.
- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektivet och jämställdhet.

Upplysningar om innehåll

Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Alla skolformer

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. 
Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns Micro men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.

 Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat måndag 15 oktober 2018
Tillbaka till toppen