Allas rätt till kommunikation - AKK

Tematräffen ger grundläggande kunskaper om kommunikation och AKK.

Vi diskuterar frågor som:
Vad är kommunikation? Hur kan man förstärka kommunikationen?
Hur kan man kommunicera utan tal? Vad är AKK? När behövs AKK?
Hur kan man öka delaktigheten? Hur kan man skapa en tillgänglig lärmiljö? Kommunikation i kursplaner och läroplanen.

 • 19
  fredag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 169681
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen ges genom videofilmer många exempel på AKK i olika verksamheter. Deltagarna får också prova på att kommunicera med tecken och med symbolkartor med bliss, pictogram och rebussymboler. Tematräffen innehåller också diskussioner om förhållningssätt, tillgänglighet, delaktighet barnrättsperspektiv, jämlikhet och värdegrund med anknytning till kommunikation och AKK.

Medverkande

Isabel Olsson, isabel.olsson@spsm.se, 010-4735436
Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119
Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal, samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda AKK för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Genom att du får kompetens kring AKK kan du bidra till goda förutsättningar för barnens och elevernas utveckling, lärande samt förbättrade kunskapsresultat.

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om kommunikation och omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö.

Mål

Du som deltagare har ökade kunskaper om kommunikation och alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Du har fått kunskaper i att vara modell och samtalspartner. Du har också förståelse för att tillgodose AKK-användarens behov av samspel, kommunikation och språklig utveckling.

Upplysningar om innehåll

Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119
Isabel Olsson, isabel.olsson@spsm.se, 010-4735436
Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola, Annan pedagogisk verksamhet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 2 juli 2018 Granskat torsdag 20 september 2018