Allas rätt till kommunikation - AKK

Tematräffen ger grundläggande kunskaper om kommunikation och AKK.
Vi diskuterar frågor som:
Vad är kommunikation? Hur kan man förstärka kommunikationen? Hur kan man kommunicera utan tal? Vad är AKK? När behövs AKK? Hur kan man öka delaktigheten? Hur kan man skapa en tillgänglig lärmiljö? Kommunikation i kursplaner och läroplanen.

 • 07
  onsdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 125398
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen ges genom videofilmer många exempel på AKK i olika verksamheter. Deltagarna får också prova på att kommunicera med tecken och med symbolkartor med bliss, pictogram och rebussymboler. Tematräffen innehåller också diskussioner om förhållningssätt, tillgänglighet, delaktighet, barnrättsperspektiv, jämlikhet och värdegrund med anknytning till kommunikation och AKK.

Medverkande

Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119
Ann Jacobson, ann.jacobson@spsm.se, 010/ 473 54 29

Målgruppsbeskrivning

Personal som möter barn och elever med behov av stöd för kommunikation. Vid platsbrist kommer personal i pedagogisk verksamhet prioriteras.

Syfte

Genom att du får kompetens kring AKK kan du bidra till goda förutsättningar för barnens och elevernas utveckling, lärande samt förbättrade kunskapsresultat.

Mål

Du som deltagare har ökade kunskaper om kommunikation och alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning övergripande, Förvärvad hjärnskada, Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Ann Jacobson, ann.jacobson@spsm.se, 010/ 473 54 29
Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Delaktighet, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 17 maj 2017 Granskat tisdag 20 februari 2018