AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

En kurs på basnivå för personal inom förskolan, förskoleklass och grundskolans tidigare år som möter barn och elever i behov av stöd i sin kommunikations- och språkutveckling. 

 • 09
  tisdag
  oktober 2018
  09.30 - 16.00 Lycksele, Medborgarhuset, Norra Torggatan 14, 921 31 Lycksele
 • 20
  tisdag
  november 2018
  09.30 - 16.00 Lycksele, Medborgarhuset, Norra Torggatan 14, 921 31 Lycksele
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 167252
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi diskuterar metodik, lärverktyg, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi lyfter även det flerspråkiga perspektivet. Förutom erfarenhetsutbyte, metodik och fördjupning diskuterar vi också hur man kan kartlägga kommunikationen samt kommunikativa rättigheter.

 • Kommunikativa rättigheter
 • Kommunikation, tal och språk
 • Barnet/elevens kommunikation
 • Att kommunicera med bilder
 • Att kommunicera med tecken
 • Att använda lärverktyg för kommunikation
 • Omgivningens betydelse

Medverkande

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477
Helén Bergstadius, helen.bergstadius@spsm.se, 010-473 55 74
Carina Elo, carina.elo@spsm.se, 0104735355
Ann-Sofi Burman, ann-sofi.burman@spsm.se, 070-3865792
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789

Målgruppsbeskrivning

Personal inom förskola och grundskolans yngre åldrar.

Elevassistent eller resurs kan delta tillsammans med pedagog från samma verksamhet.

Syfte

Basutbildningen syftar till att ge personal inom förskola och grundskolans yngre åldrar ökad kunskap om och verktyg för att prova och använda AKK i olika former för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Att kursdeltagarna har ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur de kan använda olika alternativa kommunikationssätt.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789

Upplysningar om administration

Ann-Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Digitalt lärande, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat söndag 20 maj 2018 Granskat tisdag 14 augusti 2018