AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

En kurs på basnivå för personal inom förskolan, förskoleklass och grundskolans tidigare år som möter barn och elever i behov av stöd i sin kommunikations- och språkutveckling.  

 • 19
  onsdag
  september 2018
  09.30 - 16.00 Bollnäs, Bollnäs folkhögskola, Meddelas senare., Skolallén 10, 821 41 Bollnäs
 • 17
  onsdag
  oktober 2018
  09.30 - 16.00 Bollnäs, Bollnäs folkhögskola, Meddelas senare., Skolallén 10, 821 41 Bollnäs
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 167094
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi diskuterar metodik, lärverktyg, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi lyfter även det flerspråkiga perspektivet. Förutom erfarenhetsutbyte, metodik och fördjupning diskuterar vi också hur man kan kartlägga kommunikationen samt kommunikativa rättigheter.

 • Kommunikativa rättigheter
 • Kommunikation, tal och språk
 • Barnet/elevens kommunikation
 • Att kommunicera med bilder
 • Att kommunicera med tecken
 • Att använda lärverktyg för kommunikation
 • Omgivningens betydelse

Medverkande

Christer Eriksson, christer.eriksson@spsm.se, 010-473 54 92
Eva Silverplats, Eva.Silverplats@spsm.se, 010-473 65 67
Mats Vikberg, mats.vikberg@spsm.se, 010-473 53 64
Elisabeth Svens, elisabeth.svens@spsm.se, 010 473 55 81
Christina Näs, christina.nas@spsm.se, 010-4735547
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496

Målgruppsbeskrivning

Personal inom förskola och grundskolans yngre åldrar.

Elevassistent eller resurs kan delta tillsammans med pedagog från samma verksamhet.

Syfte

Basutbildningen syftar till att ge personal inom förskola och grundskolans yngre åldrar ökad kunskap om och verktyg för att prova och använda AKK i olika former för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Att kursdeltagarna har ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur de kan använda olika alternativa kommunikationssätt.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Eva Silverplats, Eva.Silverplats@spsm.se, 010-473 65 67

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477
Ann-Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Digitalt lärande, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 17 maj 2018 Granskat fredag 29 juni 2018