Webbinarium CHARGE syndrom, del 2

En mammas tankar och erfarenheter kring sitt barns övergångar från förskola, skola och till kommande vuxenliv.

 • 05
  tisdag
  oktober 2021
  15.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder
 • Aktivitets-ID: 286926
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En webbinarieserie om CHARGE syndrom i 4 delar. Del 1 genomfördes den 25 maj.

Vid detta webbinarium kommer Helen Andersson, mamma till barn med CHARGE berätta om sina tankar och erfarenheter kring övergångar från förskola, skola och till kommande vuxenliv.

Du anmäler dig till varje tillfälle separat. De övriga tillfällena kommer att publiceras längre fram och genomförs under hösten vid två tillfällen.

Kommande webbinarier under hösten;

 • 17 november - fallbeskrivningar med anpassningar i miljön för att utveckla delaktighet från barn – vuxen
 • 8 december - självreglering, beteende och uttryckssätt.

Deltagarna kommer att få utbyta erfarenheter i mindre grupper och därefter avslutas webbinariet med en sammanfattning.

Webbinariet vänder sig till lärare, elevhälsa och personal inom skola, vård och omsorg samt vårdnadshavare som möter barn, elever eller vuxna med Charge syndrom.

Webbinariet görs i samarbete med Mo Gård, Dövblindteamet Stockholm och representant för vårdnadshavare.

Medverkande

Ulrica Ravinale, ulrica.ravinale@spsm.se, 010-473 56 98
Christina Löf Jansson, christina.lof-jansson@spsm.se, 010-473 54 51
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Marina Isaksson Blomkvist, marina.isaksson-blomkvist@spsm.se, 010-473 56 99
Ulrica Broddstedt Gulewitsch, ulrica.broddstedt@spsm.se, 010-473 58 01

Målgruppsbeskrivning

Webbinariet vänder sig till lärare, elevhälsa och personal inom skola, vård och omsorg samt vårdnadshavare som möter barn, elever eller vuxna med Charge syndrom.

Mål

Efter webbinarieserien om CHARGE syndrom har du som deltagare:

 • kunskap om pedagogiska konsekvenser i lärmiljön, kommunikation och delaktighet.
 • kännedom om olika uttryckssätt, beteenden och självreglering.
 • Kännedom om skol- och stadieövergångar
 • Barn och elevers delaktighet

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Christina Löf Jansson, christina.lof-jansson@spsm.se, 010-473 54 51
Marina Isaksson Blomkvist, marina.isaksson-blomkvist@spsm.se, 010-473 56 99

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Varje webbinarium är ett fristående tillfälle men serien har beröringspunkter som hänger samman. Anmälan sker till varje webbinarium. Efter anmälan mejlas information om hur man ansluter till det aktuella webbinariet.Publicerat måndag 20 september 2021