Hoppa till innehåll

Webbinarium CHARGE syndrom

Pedagogiska konsekvenser för barn och elever som har CHARGE syndrom

 • 25
  tisdag
  maj 2021
  15.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder
 • Aktivitets-ID: 272085
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En webbinarieserie om CHARGE syndrom i 4 delar. Du anmäler dig till varje tillfälle separat och de övriga tillfällena kommer att publiceras längre fram i vår och genomförs under hösten.

Detta tillfälle, 25 maj, visar vi en nyproducerad film om CHARGE syndrom med fokus på anpassningar i lärmiljön och språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer.

Kommande webbinarier under hösten handlar om;

 • fallbeskrivningar med anpassningar i miljön för att utveckla delaktighet från barn – vuxen
 • vårdnadshavare berättar om sitt barns stadieövergång i skolan
 • självreglering, beteende och uttryckssätt.

Deltagarna kommer att få utbyta erfarenheter i mindre grupper och därefter avslutas webbinariet med en  sammanfattning.

Webbinariet görs i samarbete med flera aktörer, Mo Gård, Dövblindteamet Stockholm och representant för vårdnadshavare.

Medverkande

Marina Isaksson Blomkvist, marina.isaksson-blomkvist@spsm.se, 010-473 56 99
Ulrica Broddstedt Gulewitsch, ulrica.broddstedt@spsm.se, 010-473 58 01
Christina Löf Jansson, christina.lof-jansson@spsm.se, 010-473 54 51
Jessica Jägryd, jessica.jagryd@spsm.se, 010-473 52 96

Målgruppsbeskrivning

Webbinariet vänder sig till lärare, elevhälsa och personal inom skola, vård och omsorg samt vårdnadshavare som möter barn, elever och vuxna med CHARGE syndrom.

Mål

Efter webbinarieserien om CHARGE syndrom har du som deltagare:

 • kunskap om pedagogiska konsekvenser i lärmiljön, kommunikation och delaktighet.
 • kännedom om olika uttryckssätt, beteenden och självreglering.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Marina Isaksson Blomkvist, marina.isaksson-blomkvist@spsm.se, 010-473 56 99
Christina Löf Jansson, christina.lof-jansson@spsm.se, 010-473 54 51

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Varje webbinarie är ett fristående tillfälle men serien har beröringspunkter som hänger samman. Anmälan sker till varje webbinarie. Efter anmälan mejlas information om hur man ansluter till det aktuella webbinariet.Publicerat fredag 16 april 2021