Hoppa till innehåll

Två kursplaner i samma klassrum, fördjupad nivå.

Du och ditt arbetslag får möjlighet att fördjupa era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, tillgänglig lärmiljö, betyg och bedömning samt pedagogiska planeringar.

 • 20
  onsdag
  januari 2021
  09.00 - 16.00 Genomförs via Zoom
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 257962
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi utgår från de två kursplanerna och skapar undervisningssituationer och pedagogiska planeringar.

Vi kommer att arbeta fram exempel på hur undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar genom att skapa en tillgänglig lärmiljö, där eleven blir delaktig i det pedagogiska och sociala sammanhanget i klassen.

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk estetiska lärare i grundskolan som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Rektor är även välkommen.

Förkunskaper

Du har deltagit i webbseminariet Två kursplaner i samma klassrum, grundläggande nivå.

Syfte

Syftet med kursen är att du och ditt arbetslag får fördjupade kunskaper i att arbeta i två kursplaner i samma klassrum. Pedagogiska planeringar och anpassningar för att skapa en tillgänglig och delaktig lärmiljö, samt hur en framgångsrik undervisning för integrerade elever kan skapas.

Mål

Du som deltagare får fördjupade kunskaper i arbetet med kursplanerna för integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan.

 • Du får verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön.
 • Arbeta med framgångsfaktorer utifrån Skolinspektionens rapport (i grupp och med arbetslaget)
 • Tillgänglig lärmiljö och delaktighet

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 24 november 2020