Hoppa till innehåll

Stödmaterial Matematiksvårigheter

Så kan du enskilt eller tillsammans med kollegor fortbilda dig eller er med stödmaterialet Matematiksvårigheter som utgångspunkt.

 • 28
  onsdag
  april 2021
  09.00 - 12.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 269392
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet fokuserar på Elevhälsans arbete med att utgöra ett stöd i organiseringen av undervisningen för elever i skolan som riskerar att utveckla eller är i matematiksvårigheter.

Utgångspunkten är stödmaterialets fyra delar:

Att upptäcka behov av stöd i matematik.

Att tillgodose behov av stöd i matematik.

Lärverktyg som stöd i matematik.

Att organisera för stöd i matematik.

Ett kortare och ett längre förslag på tillvägagångssätt att bearbeta stödmaterialet som fortbildningsinsats.

Medverkande

Johan Lindström, johan.lindstrom@spsm.se, 0104735591
Heléne Slivka, helene.slivka@spsm.se, 010-473 53 69
Jessica Borglund, jessica.borglund@spsm.se, 010-473 55 84
Agneta Delin, agneta.delin@spsm.se, 010-4736645
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Ylva Schön, Ylva.schon@spsm.se, 010-473 5435
Katarina Ekelund, katarina.ekelund@spsm.se, 010-4735588

Målgruppsbeskrivning

Du som möter elever i skolan som riskerar att utveckla eller är i matematiksvårigheter.

Förkunskaper

En erfarenhet av att planera, genomföra eller följa upp stödåtgärder i matematik.

Syfte

Du som deltagare ska få en kännedom om materialet och dess utformning.

Mål

Efter webbinariet är ni deltagare inspirerade att enskilt eller kollegialt arbeta vidare med att upptäcka, tillgodose och organisera behov av stöd i matematikundervisningen.  

Funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Matematiska svårigheter, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Heléne Slivka, helene.slivka@spsm.se, 010-473 53 69
Jessica Borglund, jessica.borglund@spsm.se, 010-473 55 84

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Grundskola

Teman

Delaktighet, Elevhälsa, Lärandestrategier, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Webbinariet pågår mellan klockan 9 och 12 med en halvtimmes fikapaus. Vi öppnar 8:45 för möjlighet till kontroll av ljud och bild. Några andra tips till dig innan du går med i webbinariet är att använda headset eller andra lämpliga lurar, och inledningsvis ha mikrofon av men bild på. Använd gärna Chrome som webbläsare.Publicerat söndag 11 april 2021