Information om Stödmaterialet Matematiksvårigheter

Så kan du enskilt eller tillsammans med kollegor använda dig av Stödmaterialet Matematiksvårigheter som utgångspunkt i organiseringen av stödåtgärder i matematikundervisningen.

 • 23
  torsdag
  september 2021
  13.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 287137
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet utgår från stödmaterialets fyra delar:

Att upptäcka behov av stöd i matematik.

Att tillgodose behov av stöd i matematik.

Lärverktyg som stöd i matematik.

Att organisera för stöd i matematik.

Ett kortare och ett längre förslag på tillvägagångssätt att bearbeta stödmaterialet som fortbildningsinsats.

Medverkande

Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93
Jessica Borglund, jessica.borglund@spsm.se, 010-473 55 84
Katarina Ekelund, katarina.ekelund@spsm.se, 010-4735588
Ylva Schön, Ylva.schon@spsm.se, 010-473 5386
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Heléne Slivka, helene.slivka@spsm.se, 010-473 53 69
Johan Lindström, johan.lindstrom@spsm.se, 0104735591

Målgruppsbeskrivning

Du som möter elever i skolan som riskerar att utveckla eller är i matematiksvårigheter.

Förkunskaper

Erfarenhet av att planera, genomföra eller följa upp stödåtgärder i matematik.

Syfte

Du som deltagare ska få en kännedom om Stödmaterialet Matematiksvårigheter, dess utformning samt hur ni i verksamheten tillsammans kan gripa er an materialet.

Mål

Efter webbinariet är ni deltagare inspirerade att enskilt eller kollegialt arbeta vidare i en organisation som stödjer att upptäcka och tillgodose behov av stöd i matematikundervisningen.  

Funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Matematiska svårigheter, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Jessica Borglund, jessica.borglund@spsm.se, 010-473 55 84
Heléne Slivka, helene.slivka@spsm.se, 010-473 53 69

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Grundskola

Teman

Lärandestrategier, Lärmiljö

Övrigt

Webbinariet pågår mellan klockan 13 och 16 med 20 minuters fikapaus. Vi öppnar 12:45 för möjlighet till kontroll av ljud och bild. Några andra tips till dig innan du går med i webbinariet är att använda headset eller andra lämpliga lurar. Använd gärna Chrome som webbläsare. Kontrollera så att du anger rätt mejladress vid anmälan. Vid behov av teckentolk behöver vi din anmälan två veckor före sändning. Vid behov av hjälp med inloggning eller zoom-länk, kontakta https://fortbildning.spsm.se/support/Publicerat torsdag 23 september 2021