Att organisera för stöd i matematikundervisningen

Så kan du som rektor tillsammans med elevhälsopersonal använda er av Stödmaterialet Matematiksvårigheter som utgångspunkt i organiseringen av stödåtgärder.

 • 21
  torsdag
  oktober 2021
  09.00 - 11.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 289258
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet utgår från en kort information om stödmaterialet matematiksvårigheter som helhet.

Särskilt fokus kommer sedan att ligga på delen som heter "Att organisera för stöd i matematik":

Hur kan rektor planera och leda det stödjande arbetet i matematik?

Matematikens plats i det systematiska kvalitetsarbetet i form av ett årshjul.

Insatser på klassrums- och individnivå.

Låt dig inspireras av goda exempel.

Medverkande

Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93
Jessica Borglund, jessica.borglund@spsm.se, 010-473 55 84
Johan Lindström, johan.lindstrom@spsm.se, 0104735591
Heléne Slivka, helene.slivka@spsm.se, 010-473 53 69
Ylva Schön, Ylva.schon@spsm.se, 010-473 5386
Katarina Ekelund, katarina.ekelund@spsm.se, 010-4735588

Målgruppsbeskrivning

Detta webbinarium vänder sig till dig som rektor. Speciallärare och specialpedagoger är välkomna tillsammans med dig som rektor.

Förkunskaper

Vi vill nå alla rektorer oavsett tidigare erfarenhet eller förkunskaper kring organisation av stödåtgärder i matematikundervisningen.  

Mål

Efter webbinariet är ni deltagare inspirerade att vidareutveckla er organisation till att framgångsrikt och effektivt utforma stödåtgärder i matematikundervisningen.

Funktionsnedsättningar

Matematiska svårigheter

Upplysningar om innehåll

Heléne Slivka, helene.slivka@spsm.se, 010-473 53 69
Jessica Borglund, jessica.borglund@spsm.se, 010-473 55 84

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Webbinariet pågår mellan klockan 9 och 11 med korta pauser. Vi öppnar 8:45 för möjlighet till kontroll av ljud och bild. Några andra tips till dig innan du går med i webbinariet är att använda headset eller andra lämpliga lurar. Använd gärna Google Chrome som webbläsare. Kontrollera så att du anger rätt mejladress vid anmälan. Vid behov av teckentolk behöver vi din anmälan två veckor före sändning. 
Vid behov av hjälp med inloggning eller zoom-länk, kontakta https://fortbildning.spsm.se/support/Publicerat onsdag 22 september 2021