Skolchefsdialog Stockholm, den 3 april 2019

Anmälningsformulär

För dig som är verksam i Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län, endast fristående verksamheter.

Tid:
Onsdagen den 3 april 2019 klockan 09.30-15.00

Plats:
Finlandshuset, lokal Sibeliussalen, Snickarbacken 4, 111 83 Stockholm

Kontakt:
Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se

Sista anmälningsdag är den 4 mars 2019.

Arbetar du inom kommunal eller fristående verksamhet?

Genom att skicka in anmälningsformuläret samtycker du till att Specialpedagogiska skolmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, Dataskyddsförordningen. Mer information om personuppgiftsbehandling finns under rubriken Infomation om behandling av personuppgifter nedan.

Information om behandling av personuppgifter

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och e-postadress, titel och kommun. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din anmälan.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas ett år efter din senaste kundkontakt med oss.

Personuppgifterna kommer att delas med de yrkeskategorier inom myndigheten som måste behandla dem för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer också att behandla personuppgifterna för att ta fram statistik över vilka kommuner och län som deltagit i dialogträffarna.

Personuppgiftsansvarig är Specialpedagogiska skolmyndigheten med adress box 1100, 871 29 Härnösand, organisationsnummer 202100-5745 och e-postadress spsm@spsm.se.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadress spsm@spsm.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@spsm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Publicerat måndag 26 november 2018