Illustration: En surfplatta och en bärbar dator

Material från skolchefsdialoger

Här hittar du delar av det material som presenterades på skolchefsdialogerna våren 2019.

Presentationer och filmer

Länkar och underlag

Skolinspektionen

Skolverket

Skolverkets webbplats hittar du information om vilket stöd Skolverket erbjuder samt länkar till annan relevant information, rapporter och publikationer.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publicerat fredag 23 oktober 2020