Skolchefsdialog

Vi vet att skolsituationen idag inte alltid ser ut som vi vill att den ska se ut. Det finns stora variationer inom och mellan skolor vilket innebär bristande likvärdighet i utbildningen. Detta kan vi ändra på tillsammans!

Dialoger under våren

Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med Skolverket och Skolinspektionen har under våren bjudit in skolchefer med ansvar för grund- eller gymnasieskola till dialog för att tillsammans samtala om utmaningar, behov och lösningar samt möjligheter till samverkan. Vi har reflekterat, diskuterat och utmanat varandra i viktiga frågor om kunskapsutveckling, stöd till elever och tillgängliga lärmiljöer.

Målet med dialogerna har varit att du som skolchef ska ha fått idéer och kunskap om hur du kan organisera och utveckla ditt arbete, samt skapa förutsättningar för en likvärdig och inkluderande utbildning som säkerställer att alla elever får det stöd de har rätt till. Du har även fått information om vilket stöd som finns från skolmyndigheterna.

Observera att anmälan till dialogträffarna nu har passerat sista datum på samtliga orter

Funderingar inför dialogerna

Inför skolchefsdialogen ville vi att skolcheferna funderade över några frågor för att på plats kunna bidra med sina erfarenheter och kunskaper.

  • Vilka utmaningar ser du i din skola eller din kommun?
  • Hur arbetar du idag med dessa utmaningar och vad kan du göra i framtiden?
  • Vilket stöd behöver du av skolmyndigheterna?

Flera träffar på olika orter i Sverige

Under våren har vi erbjudit dialogträffar på flera olika platser uppdelat utifrån Sveriges län. 

Norrbottens län
Luleå, den 3 april 2019. Anmälan har stängt.

Västerbottens län
Lycksele, den 10 april 2019. Anmälan har stängt

Västernorrlands län och Gävleborgs län
Sundsvall, den 26 mars 2019. Anmälan har stängt.

Jämtlands län
Östersund, den 28 mars 2019. Anmälan har stängt.

Dalarnas län
Borlänge, den 14 mars 2019. Anmälan har stängt.

Värmlands län 
Karlstad, den 7 mars 2019. Anmälan har stängt.

Västmanlands län 
Västerås, den 5 mars 2019. Anmälan har stängt.

Örebro län
Örebro, den 4 april 2019. Anmälan har stängt.

Östergötlands län och Södermanlands län
Linköping, den 28 mars 2019. Anmälan har stängt.

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län 
Stockholm, den 27 mars 2019. Anmälan har stängt.

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län, endast fristående verksamheter
Stockholm den 3 april, 2019. Anmälan har stängt.

Jönköpings län och Hallands län
Jönköping, den 24 april 2019. Anmälan har stängt.

Västra Götalands län och Hallands län, endast fristående verksamheter 
Göteborg, den 7 maj 2019. Anmälan har stängt.

Västra Götalands län och Hallands län
Göteborg, den 9 maj 2019. Anmälan har stängt.

Skånes län
Hässleholm, den 7 februari 2019. Anmälan har stängt
Malmö, den 13 februari 2019. Anmälan har stängt

Blekinges län och Kronobergs län
Växjö, den 10 april 2019. Anmälan har stängt

Kalmars län
Kalmar, den 11 april 2019. Anmälan har stängt

Material från dagen

Vi har samlat delar av materialet som presenteras på skolchefsdialogerna. 
Material från skolchefsdialoger

Publicerat måndag 26 november 2018 Granskat torsdag 4 april 2019