Skolchefsdialog

Vi vet att skolsituationen idag inte alltid ser ut som vi vill att den ska se ut. Det finns stora variationer inom och mellan skolor vilket innebär bristande likvärdighet i utbildningen. Detta kan vi ändra på tillsammans!

Anmälan till dialogträffarna hittar du under respektive län längre ned på sidan. 

Dags för dialog

Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med Skolverket och Skolinspektionen bjuder in dig som är skolchef med ansvar för grund- eller gymnasieskola till dialog för att tillsammans samtala om utmaningar, behov och lösningar samt möjligheter till samverkan. Vi reflekterar, diskuterar och utmanar varandra i viktiga frågor om kunskapsutveckling, stöd till elever och tillgängliga lärmiljöer.

Målet med dialogen är att du som skolchef ska ha fått idéer och kunskap om hur du kan organisera och utveckla ditt arbete, samt skapa förutsättningar för en likvärdig och inkluderande utbildning som säkerställer att alla elever får det stöd de har rätt till. Du kommer även att få information om vilket stöd som finns från skolmyndigheterna.

Inför dialogen

Inför skolchefsdialogen vill vi att du funderar över några frågor för att på plats kunna bidra med dina erfarenheter och kunskaper.

  • Vilka utmaningar ser du i din skola eller din kommun?
  • Hur arbetar du idag med dessa utmaningar och vad kan du göra i framtiden?
  • Vilket stöd behöver du av skolmyndigheterna?

Datum och anmälan

Vi erbjuder dialogträffar på flera olika platser uppdelat utifrån Sveriges län. Vi ber dig anmäla dig till det tillfälle eller något av de tillfällen som tillhör det län där du är verksam som skolchef.

Norrbottens län
Luleå, den 3 april 2019. Anmälan har stängt.

Västerbottens län
Lycksele, den 10 april 2019. Anmälan har stängt

Västernorrlands län och Gävleborgs län
Sundsvall, den 26 mars 2019. Anmälan har stängt.

Jämtlands län
Östersund, den 28 mars 2019. Anmälan har stängt.

Dalarnas län
Borlänge, den 14 mars 2019. Anmälan har stängt.

Värmlands län 
Karlstad, den 7 mars 2019. Anmälan har stängt.

Västmanlands län 
Västerås, den 5 mars 2019. Anmälan har stängt.

Örebro län
Örebro, den 4 april 2019

Östergötlands län och Södermanlands län
Linköping, den 28 mars 2019. Anmälan har stängt.

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län 
Stockholm, den 27 mars 2019. Anmälan har stängt.

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län, endast fristående verksamheter
Stockholm den 3 april, 2019. Anmälan har stängt.

Jönköpings län och Hallands län
Jönköping, den 24 april 2019

Västra Götalands län och Hallands län, endast fristående verksamheter 
Göteborg, den 7 maj 2019

Västra Götalands län och Hallands län
Göteborg, den 9 maj 2019

Skånes län
Hässleholm, den 7 februari 2019. Anmälan har stängt
Malmö, den 13 februari 2019. Anmälan har stängt

Blekinges län och Kronobergs län
Växjö, den 10 april 2019. Anmälan har stängt

Kalmars län
Kalmar, den 11 april 2019. Anmälan har stängt

Material från dagen

Vi har samlat delar av materialet som presenteras på skolchefsdialogerna. 
Material från skolchefsdialoger

Publicerat måndag 26 november 2018 Granskat onsdag 13 mars 2019